Wellflix Oy:n (Erno Polus valmennukset) tietosuojaselosteet

Tietosuojaseloste on tietosuojalain edellyttämä informointiasiakirja.

 

Erno Polus valmennussivua ylläpitää suomalainen Wellflix Oy. Y-tunnus: 1967772-4.

Jokaisella on oikeus tietää, mitä tietoja hänestä on tallennettu eri rekistereihin.

Tietojen tarkastusoikeudesta, tarkastusoikeuden toteuttamisesta ja tietojen korjaamisesta on säädetty EU:n yleisellä tietosuoja-asetuksella (2016/679).

Wellflix Oy:n tärkeimmät asiakas- ja kumppanuustietoja sisältävät henkilörekisterit tietosuojaselosteineen ovat henkilörekisteriperusteisesti eriteltynä alla. Muut henkilörekistereitä koskevat tietosuojaselosteet toimitamme pyydettäessä erikseen.

ASIAKASREKISTERI
PROSPEKTIT & POTENTIAALISET ASIAKKAAT
VERKKOVIERAILUREKISTERI
SÄHKÖISEN VIESTINNÄN REKISTERI